deutsche česky

Členská města

Novinky na email

Chcete-li být upozorňováni na novinky a blížící se akce, stačí zaregistrovat svůj email prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Sedlčany

domovská stránka: www.mesto-sedlcany.cz

Městské slavnosti „ROSA“ v Sedlčanech navazují na tradice slavnosti náboženského charakteru, která vznikla patrně koncem 17. století a konala se pravidelně každý rok o velikonočních svátcích.

Obyvatelé města se shromáždili o půlnoci na Cihelném vrchu, očekávajíce v modlitbách jitro. Ráno o deváté hodině pak šel průvod do města za doprovodu polních trub a bubnů k mariánskému sloupu na náměstí. Zde měl jeden z měšťanů řeč, kterou připomněl vítězství nad husity. Po slavnosti se všichni odebrali do kostela na mši.

Důvodem této oslavy bylo údajné vítězství nad Žižkou v r. 1420. Podle pověsti se prý Žižka rozhodl, že přepadne v noci před velikonočními svátky Sedlčany, věrné katolické církvi, a vyslal posla do husitského Benešova, aby také benešovští měšťané se svým vojskem táhli k Sedlčanům a v určenou hodinu spolu s ním na město zaútočili. Posel však zabloudil, místo do Benešova přišel právě do Sedlčan, kde v domnění, že je na správném místě, vyřídil své poselství. Tak zamýšlenou akci prozradil. Sedlčanští se mohli na útok připravit a v bitce u opevněného kostela sv. Martina „za ranní rosy“ Žižku porazili. Zabití husité byli pak uloženi vedle hřbitova do společného hrobu, nad nímž je dosud kamenný kříž s letopočtem 1728.

Slavnost „ROSA“ byla zakázána jako protireformační akce roku 1789 zákrokem děkana Antonína Tischlera, protože se prý při ní konaly výtržnosti a bylo pochybné oslavovat vítězství nad Žižkou, který nikde porážky neutrpěl. Městské slavnosti „ROSA“ byly obnoveny v r. 1990 a probíhají pravidelně v měsíci červnu. V rámci slavností, které jsou částečně stylizovány do doby husitské, předvádějí divadelní ochotníci dramatizaci pověsti Rosa v plenéru na náměstí. Dále bývá pořádán historický průvod městem, středověké trhy apod.

 

Vyloučení odpovědnosti

© 2008 – 2015 Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, veškerý obsah webové stránky je majetkem autorů a jakékoliv jeho kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno, KETNET s.r.o. (webdesign, www stránky, elektronické obchody)